09.01.2014 13:13

Icelandairs trafikktall for desember 2013 er tilnærmet like de tidligere måneders tall, hvilket kun er positivt. Sammenlignet med tall fra desember 2012, ser vi en stigning på 18%.
• Antall passasjerer var i desember 2013 141.000 mot 119.000 passasjerer samme måned året før, hvilket innebærer en stigning på 18%.
•  2013 endte med en samlet stigning i antall passasjer på 12% i forhold til 2012, hvilket i tall er 2.257.000 passasjerer i 2013 mot 2.020.000 passasjerer i 2012.
 2013 var et rekordår for Icelandair, som aldri tidligere har transportert så mange passasjerer på internasjonale flyvninger som i 2013. Den årlige stigningen i Icelandairs passasjertall har de siste årene vært på mellom 12-18%, og fra 2009 og frem til nå ser vi samlet sett en stigning på 1 million passasjerer.
I 2014 har Icelandair større nettverk enn noensinne og kan tilby flyvninger til i alt 38 destinasjoner, hvor av 12 er i Nord-Amerika. Flyflåten vokser også i 2014 og Icelandair vil i år benytte 21 fly, alle av typen Boeing 757. 
Nyheter i 2014 er to nye canadiske destinasjoner, Edmonton i mars og Vancouver i mai. Utover dette flyr Icelandair til New York (Newark og JFK), Boston, Washington D.C., Orlando, Minneapolis/St. Paul, Denver, Seattle og Anchorage i USA og Toronto og Halifax i Canada.
Når man flyr med Icelandair til Nord-Amerika kan man enkelt og bekvemt stoppe på Island i opptil syv dager, uten at det påløper seg ekstra billettomkostninger.