Barn som reiser alene

  • På Icelandair-flygninger defineres Unaccompanied Minor (UM) som et barn mellom 5 og 11 år (inkludert 11 år) som IKKE reiser sammen med passasjerer som er 12 år eller eldre og som har den samme reservasjonsstatus og som kan ta fullt ansvar for barnet.
  • Maks. fire barn kan reise alene (UM) en flygning.
  • Vi kan kun akseptere barn som reiser alene på Icelandair flyvninger, dvs barn kan ikke reise alene dersom billetten inneholder tilslutninger med andre flyselskap.  

Servicetillegg

  • Gebyret for barn som reiser alene er 6500 ISK. Det betales kun ett gebyr for to eller flere barn som reiser alene sammen.
  • Hvis mer enn et barn reiser sammen som UM, vil det bli oppkrevd avgift for begge barna.

 

UM-reiseveiledning

Barn som reiser alene må sjekkes inn av en foresatt voksen som må vise frem fotoidentifikasjon og kontaktinformasjon og dokumentere sitt forhold til barnet. Ved ankomst vil Icelandairs agent på bakken kontrollerer fotoidentifikasjonen og kontaktinformasjonen før barnet blir overlatt til den foresatte som er nevnt i barnets reservasjonsdokumenter.

Please fill out this form and print four copies: Unaccompanied Minor form (PDF 70kb)