Island ble med i Schengen avtalen 25 mars 2001. Schengen avtalen har per i dag 26 medlemsland inkludert EØS landene Island og Norge er også medlemmer av Schengen, sammen med Sveits.

Formålet med Schengen-samarbeidet

 • Erstatte grenseposter og grensekontroller mellom landene i traktaten med eksterne grensekontroller.
 • Styrke kampen mot internasjonal kriminalitet med å forsterke samarbeidet mellom politiet i deltakende land.

Hvordan påvirker Schengen avtalen reisende til/via Island?

 • Det er ingen passkontroll for reisende innen Schengen området.
 • Reisende som kommer utenfra Schengen området til/via Island :
  • Statsborgere i land tilhørende Europa Unionen, islandske og norske statsborgere må gjennom passkontroll (pass og reisedokumenter) ved ankomst Island fra land utenfor Schengen området. Vennligst ha pass og reisedokumenter klare til grensekontrollen i terminalen.
  • Statsborgere fra andre land enn nevnt ovenfor er underlagt passkontroll ved ankomst Island (pass, reisedokumenter inkludert visum eller oppholdstillatelse om nødvendig, retur billett, midler til opphold og begrunnelse for reisen).  Vennligst ha all relevant dokumentasjon klar til grensekontrollen i terminalen.
 • Reisende i transit på Island til Storbritannia eller Irland fra et land utenor Schengen er ikke underlagt passkontroll på Leifur Eriksson flyplass. Storbritannia og Irland er ikke fullt ut medlemmer av Schengen og passkontrollen vil derfor være ved ankomst i disse landene.
 • Passasjerer som ønsker å forlate det avmerkede området for reisende utenfor Schengen området på Leifur Eriksson flyplass blir underlagt passkontroll. 
 • Det finnes et avmerket område for reisende til/fra land utenfor Schengen området på Leifur Erikson flyplass med butikker, restauranter og service. Vennligst ikke forlat området når du reiser til/fra land utenfor Schengen avtalen.

Reisende til Storbritannia og Irland fra Island er underlagt passkontroll hvis de forlater det avmerkede området for land utenfor Schengen i terminalen.

Standard Schengen visum erstatter eksisterende avtale.

Schengen visum er gyldig for reisende til land innen Schengen avtalen, det kreves derfor ikke eget visum for reisende til Island.

Islandske ambassader utsteder ikke visum lenger. Når Island er reisemålet kan visum søkes hos ambassader i andre Schengen land – til sammen over 100 steder i verden – som utsteder visum på Islands ambassades vegne.

Schengen avtalen påvirker ikke tollklareringen i Schengen landene. Reisende til Island fra et Schengen-land må følge de samme reglene som tidligere når det gjelder import av avgiftspliktige varer og gå igjennom vanlig tollkontroll ved ankomst Island.

Lokale lover og regler gjelder på hver destinasjon.

For å søke om Schengen visum, vennligst besøk www.eurovisa.info