Pass

Som vanlig kreves et gyldig pass for å få adgang til Canada. Andre adgangskrav gjelder for kanadiske borgere og personer som er fast bosatt i Canada, amerikanske borgere og personer som er fast bosatt i USA, og andre internasjonale besøkende.

For mer informasjon om reisedokumenter, se her:  http://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/td-dv-eng.html

Alle reisende må kunne identifiseres ved hjelp av et deklarasjonskort fra Canada Border Services Agency (CBSA), som vil bli delt ut under reisen.

Visumkrav og visumfritak

Innbyggere fra enkelte land og territorier trenger visum for å besøke eller reise gjennom Canada. Andre behøver en elektronisk reisegodkjennelse (eTA).

For mer informasjon om visumkrav og visumfritak, se her:  http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas-all.asp

Elektronisk reisegodkjennelse (eTA)

Canada har nå innført et krav til dem som ønsker adgang til landet og dette kalles Electronic Travel Authorization (eTA) (elektronisk reisegodkjennelse). Dette gjelder utlendinger som er fritatt for visum (se over) og som reiser til eller gjennom Canada med fly. Unntakene gjelder amerikanske borgere og reisende med et gyldig visum.

Fra og med 1. august 2015 kan kvalifiserte reisende søke om et eTA på nettet. 29. september 2016 blir dette nye kravet obligatorisk, og reisende må ha en eTA før de kan gå om bord på et fly til Canada. Gå inn på Canada.ca/eTA for å finne ut mer 

For å søke om en eTA, se:  http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp