Følgende bagasjeavgifter gjelder bare når du reiser på Icelandairs flyruter. Andre regler kan gjelde hvis du reiser med flere enn ett flyselskap. Sjekk med selskapet som driver flyruten for nærmere informasjon om bagasjeregler.

Ønsker du å reise med mer enn tillatt bagasje kan du kjøpe tilleggs bagasje eller tilleggskilo til din inkluderte bagsjevekt. Du kan kjøpe tilleggs bagasje ved innsjekk, via Icelandairs kundeservice og på internett. Prisene nedenfor gjelder ved kjøp ved innsjekk, du får 10% rabatt ved bestilling hos Icelandairs kundeservice og 20% rabatt ved bestilling på Icelandairs internett side. Ved kjøp av tilleggs bagasje aksepterer du våre betingelser. You can purchase extra bag via the Icelandair website if your booking is made via Icelandair Service Center and the Icelandair website.

 

SONE 1

Flyreiser innen EUROPA

SONE 2

Flyreiser mellom ISLAND

og USA/CANADA

SONE 3

Flyreiser mellom

EUROPA og USA/CANADA*

Tilleggs bagasje
Veske som veier 1-23 kg (1-50lbs)
478 NOK 1.079 NOK 1.233 NOK
Tungt kolli**
Ekstragebyr for vesker
tyngre enn 23 kg (50 lbs)
406 NOK 1.014 NOK 1.144 NOK

* Tilleggskolli/ ekstra kilo blir belastet pr fly segment når du har stopover på Island. 
** Maksimalvekt per kolli bagasje er 32 kg (70lbs). Hvis du har bagasje som er tyngre enn dette, eller dersom den totale bagasjevekten overskrider grensen, kan Icelandair Cargo være løsningen for deg. Ta kontakt med Icelandair Cargo for opplysninger.

  • Avgifter beregnes for alle aktuelle kategorier. Hvis du for eksempel har et tilleggs bagasje som også veier mer enn 23 kg (50lbs), beregnes avgift for både tilleggs bagasje og tungt kolli.
  • Avgiften i EUR gjelder fra alle andre flyreiser fra Europa, og konverteres til lokal valuta der dette er aktuelt.