Innsjekket bagasje

Med innsjekket bagasje menes kolli som sjekkes inn i skranken og forflyttes til flyets lasterom. Antallet og vekten av kolli som du kan ta med deg avhenger av tjenesteklasse. Vennligst les nøye gjennom restriksjoner som gjelder reiser med våpen, farlige stoffer og medisiner .

Ekstra bagasje

Hvis den samlede vekten av bagasjen din overstiger din bagasjekvote, vil det påregnes ekstra bagasjeavgifter. Det er viktig at flyselskapet varsles på forhånd om all bagasje ut over passasjerens kvote. Vi forbeholder oss retten til å nekte transport av bagasje som overstiger det som er tillatt på samme fly som passasjeren reiser med. Overvekt kan kun betales ved innsjekk på flyplassen.

Ekstra og tunge kolli

Et ekstra kolli er et ekstra stykke innsjekket bagasje. Dersom du ønsker å ta med deg mer innsjekket bagasje enn kvoten tillater, kan du betale for flere eller tyngre kolli ut over den bagasjen du kan ta med deg iht. det som er angitt på billetten din. Du kan betale for ekstra bagasje via nett (20% rabatt), hos Icelandairs kundeservice (20% rabatt) eller under innsjekking på flyplassen.

Håndbagasje

Håndbagasje er gjenstander som du kan ta med deg ombord på flyet. Ett kolli på opptil 10 kg og en liten gjenstand, slik som en håndveske eller en bærbar datamaskin, er alltid inkludert. Kvoten for ekstra håndbagasje avhenger av tjenesteklasse. Kolliets dimensjoner får ikke overskride 55 x 40 x 20 cm, og kolliet får ikke inneholde væsker (mer enn 100 ml væske), spraybokser eller andre gjenstander som er underlagt begrensninger.

Bagasjekvoter for barn

Hos Icelandair ønsker vi familier velkommen ombord på våre fly, og forsøker å gjøre flyturen behagelig for våre yngste passasjerer. For barn i alderen 2-11 år gjelder samme bagasjekvoter som for voksne passasjerer, I tillegg til en sammenleggbar barnevogn/trille. For spedbarn og barn under to år gjelder andre bagasjeregler som vist i kalkulatoren.

Sportsutstyr og bagasje av uvanlige dimensjoner

Sportsutstyr refererer til gjenstander som brukes i forbindelse med utøvelse av idretts- og fritidsaktiviteter, slik som seilbrett, sportsfiskeutstyr og sykler. Vennligst se bagasjekalkulatoren for en fullstendig liste over treningsutstyr. Alle bagasjekolli som ikke er oppført, regnes som "bagasje av uvanlige dimensjoner" og passasjerene vil bli belastet for disse i henhold til de vanlige avgiftene som gjelder for bagasje som overstiger kvoten. Våpen som brukes til sportsaktiviteter kan være underlagt enkelte restriksjoner.

Frakt av sportsutstyr og bagasje av uvanlige dimensjoner må bestilles på forhånd. Vi anbefaler sterkt at passasjerer som har til hensikt å reise med slikt utstyr, ser til at deres bolig- eller reiseforsikring dekker erstatningsverdien for verdifulle gjenstander i innsjekket bagasje.

Ordentlig pakking

All bagasje må pakkes slik at den tåler normal bagasjehåndtering og må tåle påvirkningen av å komme i kontakt med annen bagasje i bagasjesystemet og når flyet lastes/losses. Vi anser innsjekking av bagasje uten skikkelig beskyttelse som passasjerenes eget ansvar. Pakking av skjøre gjenstander i vanlig innsjekket bagasje regnes ikke for ordentlig pakkede gjenstander og faller inn under det som står om Ansvarsbegrensninger.

All innsjekket bagasje må være tydelig merket med navn, e-postadresse, telefonnummer og postadresse.

Sørg alltid for å pakke din egen bagasje selv. Reis aldri med bagasje som du ikke personlig har pakket.

Dersom du har flere spørsmål ang. bagasjekvoter, vennligst kontakt oss.

For informasjon ang. din bagasjekvote, velger du den informasjonen som gjelder deg i skjemaet nedenfor. Kalkulatoren vil da vise informasjon om din bagasjekvote, altså som gjelder for én passasjer. Vær oppmerksom på at denne informasjonen også finnes på billetten din eller andre reisedokumenter.

Følgende bagasjekvoter gjelder kun flyvninger med Icelandair. Hvis dine reiseplaner omfatter mer enn ett flyselskap, vil andre bagasjekvoter kunne gjelde. Det vil også kunne påvirke avgifter som gjelder og eventuelle tax free-kjøp som du foretar på din reise. Vennligst les nøye gjennom våre kodedelings- og mellomrutepartneres bagasjekvoter , i tillegg til informasjonen på billetten din.

Se din tillatte bagasje og kostnader for evt. ekstra kolli

Bagasje størrelse og vekt

checked and hand baggage allowance dimensions
Betal for ekstra bagasje

Har du med deg noe annet?

For mye bagasje eller bagasje av uvanlige dimensjoner

  • Maksimalvekt per kolli bagasje er 32 kg. Hvis du har bagasje som er tyngre enn dette, eller dersom den totale bagasjevekten overskrider grensen, kan Icelandair Cargo være løsningen for deg.
  • Avgifter beregnes for alle aktuelle kategorier. Hvis du for eksempel har et tilleggs bagasje som også veier mer enn 23 kg, beregnes avgift for både tilleggs bagasje og tungt kolli.
  • Avgiften i EUR gjelder fra alle andre flyreiser fra Europa, og konverteres til lokal valuta der dette er aktuelt.
  • Tilleggskolli/ ekstra kilo blir belastet pr fly segment når du har stopover på Island.
  • Ved kjøp av tilleggs bagasje aksepterer du våre betingelser.