Vanskelige tider

Vanskelige tider

1970

Driften ble vanskeligere for de islandske flyselskapene. Konkurransen var intens, særlig i de nordiske landene. I 1970 ble det klart at regjeringen måtte bidra på en eller annen måte for å holde bransjen i live.

Ulike partnerskap og sammenslåinger ble foreslått, men å få flyselskapene til å møtes skulle vise seg å bli vanskelig. De godtok omsider å ta en formell samtale i 1971. Diskusjonene varte til sommeren det påfølgende året, og de førte ingen vei. Saken havnet nå i regjeringens hender.