Pilegrimsflygninger

Pilegrimsflygninger

1974

Selv etter fusjonen mellom de to selskapene, hadde det nye selskapet Flugleidir økonomiske problemer i noen år. Det hjalp heller ikke at det ble færre internasjonale passasjerer, men charterflygningene bidro til å holde liv i virksomheten. Et økende antall islandske og utenlandske passasjerer ønsket å fly til andre destinasjoner enn dit ruteflygningene gikk, og særlig gjaldt dette grupper med pilegrimer. Tidspunktet for den islamske pilegrimsferden til Mekka passet spesielt bra for Flugleidir. Den foregikk om vinteren, da flyene og besetningene ikke var i bruk.

I begynnelsen fraktet selskapet kun bagasje, men i løpet av de neste årene fløy de titusenvis av pilegrimer fra Nigeria, Algerie og Indonesia til Jeddah i Saudi-Arabia. I tillegg utviklet det seg et solid partnerskap mellom Flugleidir og Air Algeria, noe som resulterte i at det islandske flyselskapet driftet deler av det afrikanske selskapets ruter. Pilegrimsflygningene ble avsluttet i 1984, da den religiøse festivalen ble flyttet til Flugleidirs travle periode. Samarbeidet med Air Algeria fortsatte til 1986.