Økt komfort

Økt komfort

1957

Fram til da hadde flypassasjerene måtte takle en god del ubehag. Det var to grunner til at flyene brukte lang tid på å reise fra ett land til et annet: De fløy mye saktere enn moderne fly, og de fløy lavere på grunn av trykkforskjeller.

Reisen kunne være fysisk utfordrende, endog smertefull. Det var nærmest umulig å fly over vær og vind. Men alt dette endret seg da Icelandair kjøpte to passasjerfly av typen Vickers Viscount 759 turboprop. Kjøpet vekket mye oppmerksomhet, og representerte et stort steg for den islandske luftfartsindustrien.

Disse flyene var de første på Island som ble drevet av turbiner, og som hadde trykkabin for passasjerer. Dette gjorde at flyene kunne nå høyder opptil 25 000 fot. De eldre Skymaster-flyene kunne ikke gå høyere enn 10 000 fot med mindre passasjerene brukte oksygenmasker. Viscount-flyene kunne også fly mye raskere enn Skymaster-flyene. Med de nye flyene ble det mulig å fly tur-retur Europa på én dag. Flytiden til København ble to timer kortere, og reisen tok nå fire og en halv time. Det er lett å forstå at islendingene feiret anskaffelsen av disse utmerkede flyene.