Nedgangstider og oppsigelser

Nedgangstider og oppsigelser

1979

Fusjonsprosessen var i all hovedsak fullført i begynnelsen av 1980-tallet. Det ble økonomiske nedgangstider, og med det færre passasjerer; oljeprisene skjøt i været, og konkurransen ble tøff. Icelandair måtte iverksette forebyggende tiltak, og kuttet dramatisk på antallet avganger og sa opp ansatte, men selv ikke det var nok.

Selskapet spurte regjeringene i Luxembourg og på Island om å subsidiere driften. De fikk assistanse, men den islandske regjeringen kom med en rekke krav. Blant disse var bestemmelsen om at statskassen skulle eie en 20 % andel av Icelandair, samt inneha to av plassene i selskapets styre. Den økonomiske situasjonen roet seg etter noen år, og Icelandair kjøpte tilbake andelen fra staten i 1985.