Kom til Island

Kom til Island

1996

«Icelandair ervervet seg et av Islands største reisebyrå i 1996, som en del av strategien med å utvikle turisttjenestene sine. Helt siden Loftleidir begynte med å tilby Stopover på Island for passasjerer på vei over Atlanterhavet i 1955, har det vært viktig for selskapet å introdusere Island for de reisende. Markedsføringssektoren ble stadig viktigere, og det ble brukt store summer på reklame. Nettverket ble utvidet for å trekke passasjerene til ruter som passerte gjennom Island.
»

Det ble lagt til nye destinasjoner i Nord-Amerika, noe som bidro til å utvide turistsesongen. Icelandair begynte å fly til Boston, Halifax og Minneapolis. Disse nye markedene brakte hundretusenvis av nye kunder, og økte turistenes interesse for Island. I 1994 besøkte 180 000 turister Island i lengre eller kortere perioder. Seks år senere har dette tallet økt til 303 000. I 2015 besøkte 1,2 millioner turister Island.