Fusjon

Fusjon

1973

På slutten av 1972 bestemte regjeringen seg for å gjennomføre fusjonen av Loftleidir Icelandic og Icelandair. Det ble utnevnt en komite for å holde styr på diskusjonene i kjølvannet av foreningen. Det oppstod uenighet rundt noen av aspektene ved fusjonen, men driften av selskapene var nå så usikker at de fleste var enige i at fusjonen ga mening økonomisk.

De to flyselskapene kom til enighet den 11. april 1973, og Flugleidir ble etablert den 20. juli samme år. Örn Ó. Johnson og Alfred Elíasson ble utnevnt til å styre det nye selskapet, og Sigurdur Helgason ble med i styret ett år senere. Sigurdur hadde vært administrerende direktør i Loftleidir Icelandic i USA.