Flygninger til Amerika

Flygninger til Amerika

1948

I 1948 fikk Loftleidir Icelandic tillatelse til å starte ruteflygninger mellom Island og USA. Den første flygningen tok av 25. august samme år, og skapte mye interesse på begge sider av Atlanterhavet. Flytillatelsen ble utstedt i samsvar med en avtale som ble gjort mellom de to landene i 1945.

Det var ingen forskrift i kontrakten med tanke på billettpriser, noe som ble en viktig faktor for Loftleidir Icelandic få år senere. Representanter for ordføreren av New Yorks kontor ønsket Geysirs mannskap og direktørene i Loftleidir Icelandic velkommen da selskapets første flygning ankom Amerika.