Flygernes språk

Flygernes språk

1993

Selv om den daglige driften i Icelandair foregår på islandsk har flybesetningen og flyvertinnene sitt eget vokabular. Det er et unikt språk som er uforståelig utenfor luftfartsindustrien. Håndbøker og bruksanvisninger var skrevet på engelsk, og enkelte av ordene ble absorbert inn i språket brukt av islendingene som jobbet i og rundt passasjerflyene. Et helt nytt vokabular ble skapt på islandsk i 1993, men det slo aldri an.

De opprinnelige engelske ordene er fortsatt i bruk, formet og tilpasset slik at de kan brukes i islandske setninger, og resultatet er en merkelig form for kommunikasjon som hverken er engelsk eller islandsk.