Et nytt flyselskap innenlands

Et nytt flyselskap innenlands

1996

«Det ble gjort betydelige endringer på innenlandsflygningene på midten av 1990-tallet. Markedet ble åpnet i 1997, og fram til da brukte regjeringen et system med spesielle lisenser for å kontrollere de kommersielle flygningene innenlands. Icelandair forberedte seg på endringene ved å opprette et nytt selskap spesielt for innenlandsrutene. Flugfélag Nordurlands og Icelandairs transportører innenlands fusjonerte, og ble til et uavhengig datterselskap av Icelandair. Flugfélag Íslands, det fjerde selskapet med dette navnet, kom på markedet.
»

Det brøt ut en priskrig på de mest populære rutene da markedet ble åpnet, og prisene falt med opptil 40 % samtidig som antallet passasjerer kun økte med 20 %. Det å måtte drive med tap på denne måten gjorde at flere flyselskap gikk konkurs. For å fortsette driften måtte Flugfélag Íslands gjøre alt de kunne for å forbedre effektiviteten. Arbeidsstyrken måtte reduseres, og det ble ikke utstedt nye billetter. Passasjerene begynte gradvis å bestille setene sine på Internett. Disse metodene fungerte, og i 2002 hadde innenlandstransportøren et overskudd på 1,7 millioner amerikanske dollar.

Antallet passasjerer nådde 400 000 i 2006. Destinasjonene deres var Akureyri, Egilsstadir, Ísafjördur, Vestmannøyene, Færøyene og Grønlandsbyene Kulusuk, Narsassuak og Nuuk, i tillegg til Reykjavík. Det gikk også flygninger fra Akureyri til Grímsey, Thórshöfn og Vopnafjördur. I 2007 bestod flåten av seks Fokker 50-fly, to DASH 8-100 og ett Twin Otter-fly.