Et kjempesteg

Et kjempesteg

1937

Å starte opp med kommersielle flygninger i et land kan umulig ha vært en enkel sak, men 3. juni 1937 gjorde islendingene nettopp det ved å opprette det offentlige aksjeselskapet Flugfélag Akureyrar. Mannen som ledet initiativet var Agnar Kofoed-Hansen, som senere ble generaldirektør for den sivile luftfarten på Island.

Det nye selskapet kjøpte et Waco sjøfly og kalte det TF-ÖRN.Flyet ankom Island våren 1938, og på tross av noen startvansker kom flygningene innenlands i gang.Kristinn Jónsson, en av selskapets ansatte, hjelper her Agnar Kofoed-Hansen med å få posten i land