En åtte år lang prosess

En åtte år lang prosess

1973

En av de første arbeidsoppgavene til det nye flyselskapet ble å samkjøre de tidligere selskapenes tidsplaner. Sommerens rutetider forble uendret, men en samkjørt plan for vinteren ble annonsert i september. I en periode fortsatte flyene å fly under Loftleidir Icelandic og Icelandairs bannere, men salgskontorene ble snart slått sammen.

Andre aspekter ved foreningen tok det lenger tid å få til. Flybesetningene ble ikke forent med det første. Lenge så de på seg selv som ansatte hos enten Loftleidir Icelandic eller Icelandair. Pilotene og besetningene deres syntes prosessen var spesielt vanskelig, og det var ikke før Flugleidir hadde vært i drift i åtte år at de endelig ble enige.