Behov for ny flyterminal

Behov for ny flyterminal

1983

De gamle flyplassbygningene på Keflavik var midlertidige strukturer, bygget i midten av militærbasen i 1949. Bygningenes forventede levealder var høyst 20 år. De ble imidlertid brukt mye lenger enn det. De første stegene mot å skille militære og sivile flygninger ble tatt i 1970, men arbeidet med en ny terminal startet ikke før den 7. oktober 1983.

Designet av de nye bygningene tok lang tid, og diskusjoner rundt størrelsen og hvorvidt amerikanerne skulle delta forlenget prosessen ytterligere. I mellomtiden måtte passasjerer og besetning holde ut med de gamle, midlertidige skurene som kun framsto som flyplass på grunn av et skilt som hang på siden av et av byggene.